Profesjonalne pomiary okien – na czym polegają

Przygoda z montażem okien powinna rozpocząć się od profesjonalnego pomiaru stolarki okiennej i drzwiowej. Takie aspekty, jak właściwe zwymiarowanie otworów czy odpowiedni dobór sposobu zamocowania, rodzaju uszczelnienia i umiejscowienia okien w odpowiedniej płaszczyźnie względem muru mają ogromny wpływ na późniejszy poziom komfortu obsługi okien i następstw wynikających z prawidłowego montażu.

Rolą fachowców z firmy Novobudowa jest bezbłędne poprowadzenie całego tego procesu od początku do końca. Nasi specjaliści nigdy nie wykonują montażu bez przeprowadzenia wcześniejszych pomiarów okien. Często pomijane kwestie sprawdzane są przez nas już na samym początku. Są to na przykład:

 • możliwość wjazdu samochodów dostawczych na teren posesji,
 • sposób rozładunku i przenoszenia okien w obrębie budynku,
 • uwzględnienie ewentualnej potrzeby zastosowania specjalistycznych urządzeń, takich jak podnośniki lub manipulatory do szkła, mini żurawie czy inne sprzęty niezbędne do montażu wielkogabarytowych okien na wysokościach niedostępnych z poziomu parteru.

Dokładny schemat pomiarów okien wykonanywanych przez naszych specjalistów jest opisany poniżej. To szczegółowa charakterystyka prawidłowo wykonanego szczelnego montażu okien.

Pomiar okien – poszczególne kroki

1. Umiejscowienie okien

Pomiar okien zaczynamy od ustalenia umiejscowienia ich względem muru w zależności od:

 • wytycznych umieszczonych w projekcie budowlanym,
 • typu ścian zewnętrznych (jedno-, dwu- i trzywarstwowe),
 • uzgodnień indywidualnych.

Eksperci z naszej krakowskiej firmy wykonują montaż w obrębie muru z wykonaniem cofnięcia okien względem zewnętrznej płaszczyzny tego muru (najczęściej ściany jednowarstwowe lub niektóre sytuacje montażowe w ścianach dwuwarstwowych).

Zajmujemy się także montażem w obrębie muru, w którym okna są zlicowane z jego zewnętrzną płaszczyzną (ściany dwuwarstwowe) oraz montażem w warstwie ocieplenia, gdzie okna Kraków są wysunięte poza zewnętrzną płaszczyznę muru konstrukcyjnego (ściany trzy- i dwuwarstwowe, zwłaszcza z warstwą ocieplenia o grubości powyżej 15-20 cm).

Pomiar okien w Krakowie

 

2. Mocowanie okien

Kolejnym krokiem podczas pomiarów jest uzgodnienie rozwiązań w zakresie mechanicznego mocowania okien do muru lub innych elementów nośnych. Mogą to być na przykład:

 • kotwy,
 • śruby ramowe,
 • kołki rozporowe,
 • szyny perforowane.

W przypadku montażu w warstwie ocieplenia określany jest sposób mocowania za pomocą konsoli i elementów docieplających, systemu Illbruck MOWO lub WinFramer albo konstrukcji nośnych z purenity wraz z elementami docieplającymi. Eksperci naszej firmy na tym etapie doprecyzowują metody podparcia okien. To dość istotne zwłaszcza w przypadku okien balkonowych i okien przesuwnych typu HST lub PSK. Do prawidłowego podparcia i osadzania okien stosowane są:

 • klocki podporowe,
 • poszerzenia systemowe,
 • termoparapety,
 • podwaliny klinarytowe i purenitowe,
 • konsole dolne.

Zwymiarowanie okien w Krakowie

3. Uszczelnienie okien

W trakcie pomiarów stolarki uzgadniamy rodzaj uszczelnienia okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz sposób wykonania środkowej warstwy termoizolacyjnej. Jako uszczelnienie wewnętrzne stosujemy m.in.:

 • folie paroizolacyjne,
 • powłoki uszczelniające,
 • folie EPDM,
 • multifunkcyjne taśmy rozprężne.

Środkowa warstwa termoizolacyjna wykonywana jest za pomocą pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub taśmy rozprężnej. Uszczelnienie warstwy zewnętrznej osiągamy dzięki folii paroprzepuszczalnej, folii EPDM oraz taśmy rozprężnej.

Pomiar okien w nowym domu - Małopolska

4. Wyznaczenie poziomów

Niezwykle ważnym etapem, który często zostaje zaniedbany podczas pomiarów okien jest wyznaczenie finalnych poziomów wylewek i gotowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach. Nasi eksperci każdorazowo sprawdzają, czy przy przewidywanych poziomach wylewek i podłóg nie będzie żadnej kolizji z symetryczną wysokością schodów. Zlekceważenie tego etapu poskutkuje tym, że pierwszy i ostatni stopień schodów może być znacznie wyższy lub niższy od pozostałych.

W dalszej kolejności sprawdzamy, czy przy ustalonym poziomie podłogi nie będzie problemów z doborem i montażem drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz bramy garażowej. Taka kontrola pozwala nam zweryfikować, czy pozostała stolarka na pewno będzie możliwa do zamówienia w wykonaniu typowym. Wszelkie niestandardowe wymiary drzwi lub bram pociągają za sobą nieuzasadnione i wyższe koszty lub zmuszają do koniecznego przerabiania otworów.

Nasi fachowcy sprawdzają również, czy różnice nie występują pomiędzy poziomami nadproży okien, które według projektu powinny znajdować się w jednej linii. W przypadku tego rodzaju rozbieżności ustalany jest jednakowy poziom ustawienia górnych krawędzi stolarki okiennej, aby po wykonaniu elewacji nie było nierówności pomiędzy szpaletami zewnętrznymi.  Fachowcy z Okien Kraków sprawdzą również ewentualne różnice na poziomie tzw. ślepej wylewki/chudziaka, ławy oraz płyty fundamentowej. Później ustalą miejsce, od którego będzie wyznaczany poziom. Pamiętaj, że na współczesnych budowach różnice w poziomie ślepej wylewki mogą wynieść nawet kilkanaście centymetrów.

Po uzgodnieniu ostatecznego poziomu planowanej posadzki nanoszone są repery, czyli kreski oznaczające, że wysokość od poziomu do podłogi wynosi dokładnie 100 centymetrów. Repery zaznaczane są przy każdym otworze okiennym oraz drzwiowym. Bardzo ułatwiają oraz przyśpieszają wszelkie prace montażowo-instalacyjne.

Pomiar okien - szybko i profesjonalnie - Cała Małopolska

5. Inwentaryzacja otworów okiennych

Specjaliści firmy z Krakowa podczas wizyty na Twojej budowie precyzyjnie pomierzą wszystkie otwory okienne, odnosząc je do naniesionych poziomów wylewek i podłóg na gotowo. Następnie uzgodnią z Tobą kwestie związane z funkcjonalnością okien. W trakcie pomiarów zostaną także ustalone następujące kwestie.

 • Nominalne szerokości i wysokości otworów.
 • Orientacyjne szczeliny dylatacyjne.
 • Podziały i liczba skrzydeł okiennych.
 • Funkcje otwierania skrzydeł okiennych.
 • Kierunki otwierania oraz przesuwania okien.

Wymieniasz okna? Nasza firma wykona dla Ciebie pomiar okienOkna Małopolska – Przebieg pomiarów

6. Ustalenia ogólnomontażowe

Ostatnimi czynnościami w trakcie pomiaru okien są uzgodnienia ogólnomontażowe. Ustalimy z Tobą wysokość poziomu parapetów wewnętrznych oraz blatu kuchennego, jeśli tylko posiadasz okna kuchenne, pod którymi będzie zamontowany blat. Eksperci z naszej firmy zaproponują Ci również ewentualne korekty otworów, takie jak podcięcia, podmurowania oraz – jeśli tylko będzie to konieczne – zmiany szerokości i wysokości. Na samym końcu uzgodnimy z Tobą sposób przygotowania ościeży otworów okiennych w celu dostosowania budynku do prawidłowego montażu warstwowego. Tego rodzaju usługi będziemy mogli wykonać my lub Twoi pracownicy budowlani.

Przed zakupem okien należy wykonać pomiary

 

7. Podsumowanie ustaleń

Jeśli zajdzie taka potrzeba, nie będzie dla nas problemem przygotowanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli nam w każdej chwili wrócić do tematu Twoich okien w późniejszym czasie. Wszystkie kwestie ustalane podczas pomiaru okien zawsze są przez nas wpisywane do umowy, aby nie było żadnych wątpliwości czy miejsca na błędy lub niedomówienia.

Po wykonaniu pomiarów według powyższego schematu specjaliści z Okien Kraków przygotują kompleksowy plan montażu, który pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień pomiędzy pomiarowcami a montażystami. Rozpisanie szczegółowego planu montażu wygląda następująco.

 • Wykonanie przybliżonego szkicu budynku.
 • Naszkicowanie rzutu „z lotu ptaka”.
 • Naniesienie na rzuty ponumerowanych okien zgodnie z zestawieniem stolarki.
 • Szczegółowe opisanie wszystkich uzgodnień dotyczących sposobu montażu wraz z listą materiałów montażowych.

Przedstawione wyżej informacje pokazują, że wykonanie profesjonalnego pomiaru wymaga olbrzymiej wiedzy nie tylko z zakresu montażu okien. Ważne są także znajomość zagadnień ogólnobudowlanych oraz długoletnie doświadczenie dotyczące doboru produktów i materiałów wykończeniowych. Właśnie dlatego wszystkie pomiary okien wykonywane przez naszych ekspertów na terenie Krakowa i Małopolski mogą trwać od 2 do nawet 8-10 godzin. Czy spotkałeś się kiedyś z tak profesjonalnym podejściem w innych firmach?

Pamiętaj, że zakres naszych usług to nie tylko wycena okien, dokładny ich pomiar i montaż okien, a także dobór ewentualnych akcesoriów. To także konsultacje i uzgodnienia z innymi ekipami budowlanymi. Rozmiawiamy chociażby z kierownikiem budowy, wykonawcami wylewek, instalacji hydraulicznych, CO i wentylacji oraz fachowcami od dociepleń. Wszystko po to, aby dokładnie i bez ryzyka błędów i pomyłek zrealizować wyznaczone zadanie.

Pomiar okien jest usługą całkowicie bezpłatną. Nie pobieramy za to żadnych kaucji, zaliczek czy opłat.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.
  Top